Polityka zwrotów

Reklamacja towaru

1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@all4safe.pl lub w formie pisemnej, na adres: ul. Heleny Szafran 10, pok. 208, 60-693 Poznań, z dopiskiem Sklep internetowy All4Safe.pl.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Klienta, adres Klienta, numer Zamówienia oraz dolączyć dokładny adres wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Klient, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.